Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare får förnyat förtroende att leverera läkare till samtliga sjukhus i Norge

2024-06-24 Icke regulatorisk information

Dedicare får förnyat förtroende att leverera läkare, specialistläkare, psykologer och annan vårdpersonal till alla sjukhus i samtliga regioner i Norge. Det står klart efter vårens upphandling som genomförts av Sykehusinnkjøp. I det nya ramavtalet är Dedicare leverantör till samtliga regioner vilket är en utökning jämfört med nuvarande avtal.

Det nya avtalet är uppdelat i sju olika delområden avseende yrkeskategori med fyra till åtta leverantörer i varje. Dedicare är antagen som leverantör i fem av sex delområden. Dedicare blev inte antagen som leverantör inom Radiologi, vilket är ett delområde Dedicare aldrig har levererat inom. I det sista delområdet kommer tilldelning under denna vecka. Dedicare uppskattas omsätta 80 – 100 MSEK per år på det nya avtalet, som löper i två år med förlängningsmöjlighet på ytterligare två år.

-Vi är mycket glada och stolta över att få fortsätta och även utöka vårt viktiga arbete med att leverera läkare, specialistläkare, psykologer och annan vårdpersonal till sjukhusen i Norge, säger Bård Kristiansen VD Dedicare Norge.

Nu löper först en karensperiod till 2024-07-01. Under karensperioden kan upphandlingen överklagas. Ramavtal tecknas när karensperioden löpt ut.

Dedicare fortsätter att leverera på befintligt avtal till dess att det nya avtalet träder i kraft 2024-10-01.