Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare förstärker koncernledningen, tillsätter Eva Brunnberg som VD för Dedicare Sverige

2021-05-14 Regulatorisk information

Dedicare är Nordens största aktör avseende rekrytering och bemanning inom vård och socialt arbete. Som ett led i att bibehålla och stärka koncernens position på den svenska marknaden tillsätter Dedicare nu Eva Brunnberg som VD för den svenska verksamheten. Eva kommer även att ingå i Dedicares koncernledning.

Krister Widström, som innehar rollen som VD för den svenska verksamheten idag, kommer i stället fokusera helt på sin roll som koncernchef och Dedicares vision att bli ett av Europas ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete.

Eva Brunnberg har gedigen erfarenhet från rekrytering- och bemanningsbranschen och har de senaste 11 åren innehaft chefspositioner inom Manpower Group, närmast som regionchef för Experis.

– Den svenska marknaden har de senaste åren kännetecknats av ökad konkurrens, lägre priser och högre lönenivåer vilket pressat marginalerna i verksamheten. Med Evas erfarenhet som ledare samt från att skapa lönsamma och väl fungerande verksamheter inom rekrytering och bemanning är min bedömning att vi har än bättre möjligheter att förbättra och vidareutveckla den svenska verksamheten. Vi är mycket glada att Eva valt att ansluta till Dedicarekoncernen, säger Krister Widström, Koncernchef.

– Dedicare är ett expansivt och spännande bolag som på ett konkret sätt bidrar med kompetens till vård och socialt arbete. Jag är glad över att ha fått förtroendet att axla rollen som VD för den svenska verksamheten och ser fram emot att – tillsammans med det svenska teamet – vidareutveckla affären framåt, säger Eva Brunnberg.

Eva Brunnberg tillträder sin tjänst som VD för Dedicare Sverige per den 23 augusti.

Eva Brunnberg

Kontaktperson

Krister Widström

Koncernchef