Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare avslutar avtal om likviditetsgaranti

2016-01-25 Regulatorisk information

Med anledning av ökad omsättning i aktien avslutar Dedicare AB (publ) sitt avtal med Remium AB som likviditetsgarant för Dedicares aktie på Nasdaq OMX. Sista dagen för handel med likviditetsgarantin är den 19 april 2016.

Likviditetsgarantin från Remium AB planeras inte att ersättas av något liknande åtagande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2016 kl 15.00 (CET).

Bilagor