Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2014: Omsättningsrekord och fortsatt förbättrade marginaler

2015-02-05 Regulatorisk information

Under året har Dedicare fokuserat på effektivisering, kvalitetsarbete och kundnöjdhet vilket har gett önskat resultat genom tillväxt och ökad lönsamhet. Vi avslutar året med vårt starkaste kvartal någonsin. Nya avtal och affärer som tecknats under 2014 har bättre marginaler. Styrelsen i Dedicare har föreslagit en utdelning på 2,40 kr per aktie motsvarande 21,4 MSEK. Vår bedömning är att vi under slutet av året återigen växer snabbare än marknaden vilket ger oss goda förutsättningar inför 2015, säger VD Stig Engcrantz.

Tillväxten på den norska vårdbemanningsmarknaden har under året varit låg. Dedicare har trots detta lyckats växa genom fokuserat arbete på att bibehålla volymen inom HINAS och samtidigt växa hos nya kunder. Avtalet med HINAS har fortsatt under 2014 haft negativ effekt på lönsamheten. I slutet av 2014 aviserades det att avtalet med HINAS för inhyrning av sjuksköterskor kommer att omförhandlas under 2015. Vår förhoppning är att omförhandlingen kommer ha positiv effekt på koncernens lönsamhet.

I Sverige intensifierades debatten om vinster i vård- och välfärdsföretag inför valet hösten 2014. Dedicare har under året på egen hand och genom branschorganisationerna Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna bidragit till att skapa ett kunskapslyft i debatten. Genom avyttringen av vår svenska omsorgsverksamhet i juli 2014 har vi dessutom minskat exponeringen att påverkas negativt av politiska beslut som riktar sig mot välfärdsföretag i Sverige.

Den kompetens och kunskap som finns inom Dedicare när det gäller organisation av vårdbemanning och omsorg är mycket konkurrenskraftig. Ledningen och medarbetarna arbetar ständigt mot Dedicares vision: att bli ett av Europas ledande omsorgs- och vårdbemanningsföretag.  

VD Stig Engcrantz

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2015 kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.