Hoppa till innehåll

Vår affärsmodell

En värdeskapande affärsmodell

01.

Samhällets utmaningar

 • Växande befolkning och fler äldre gör att efterfrågan på vård, läkemedel och medicinteknisk utrustning ökar
 • Ökade behov och krav inom den kommunala socialtjänsten
 • Stor ökning av den psykiska ohälsan bland unga
 • Stor brist på kvalificerad personal såsom läkare, sjuksköterskor, socionomer och psykologer
 • Ökade krav från medborgarna på samhället välfärdsresurser
02.

Behov

 • Vården behöver effektiviseras för att räcka till alla
 • Bättre arbetsmiljö och villkor för att behålla personal inom vård och kommunala socialtjänsten
 • Fler som utbildas till jobb inom samhällets välfärdsystem
 • Mer resurser/personal måste tillföras
03.

Detta gör Dedicare

Vision

Att bli ett av Europas ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom vård, life science och socialt arbete

Affärsidé

Vara bäst på att attrahera och erbjuda kompetens inom vård, life science och socialt arbete

Vår affärsmodell och strategi

Kärnan i vår affärsmodell är samhällets behov och med den som utgångspunkt utformar vi vår strategi och vår affär.

04.

Värdeskapande

Genom vår verksamhet skapar Dedicare värde på såväl kort som lång sikt för sina intressenter. Direkt eller indirekt är vi med och bidrar till:

 • Flexiblare arbetsliv med goda arbetsvillkor för personal inom vård, life science och socialt arbete, vilket medför att färre lämnar dessa yrken
 • Fler utbildar sig till jobb inom samhällets välfärdssystem då det finns en mångfald av arbets- och uppdragsgivare
 • God och likvärdig vård och social omsorg för alla medborgare, oavsett var man bor.
 • Fler och bättre läkemedel och medicin- teknisk utrustning
 • En friskare och mer välmående befolkning som stärker samhället.
 • Fler utbildar sig till jobb inom samhällets välfärdssystem då det finns en mångfald av arbets- och uppdragsgivare
 • God och likvärdig vård och social omsorg för alla medborgare, oavsett var man bor.
 • Fler och bättre läkemedel och medicin- teknisk utrustning
 • En friskare och mer välmående befolkning som stärker samhället.