Delårsrapport januari – september 2021

Under morgonen släpptes Delårsrapporten för perioden januari-september 2021.

I rapporten framkommer bland annat att det tredje kvartalets intäkter om 330,7 MSEK (250,9), är en ökning om 31,8 procent jämfört med samma period föregående år. Vilket är Dedicares högsta någonsin för ett enskilt kvartal.

Läs hela Delårsrapporten här.