Dedicares Årsredovisning 2023 finns nu publicerad

Du hittar Årsredovisningen här.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2024 kl. 08.00 (CEST).